O firmě

TEMPO – českomoravská auditorská s.r.o.   
Pavlovská 518/23,623 00 Brno
IČ: 136 94 189
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 478


Ing. Pavel Malimánek
jednatel,  mobil 605 262 733

Kancelář Brno:        Pavlovská 518/23, 623 00 Brno, tel. 605 262 733
Kancelář Humpolec:    Poděbradova 476, 396 01 Humpolec, tel/fax 565 533 506

mail: info@malimanek.cz  web: www.malimanek.cz
CURRICULUM VITAE

Společnost TEMPO – českomoravská auditorská s.r.o. vznikla v roce 1990, s cílem - pomoci českým podnikatelským subjektům při vstupu do tržní ekonomiky.

Hlavním předmětem činnosti firmy je :
Poradenská, konzultační, zprostředkovatelská, projekční a výkonná činnost v oblastech ekonomiky, organizace a řízení (zakládání firem,  organizace a vnitropodnikové řízení, oceňování majetku a podniků, účetní systémy, financování a daně, přednášková činnost v ekonomice a další). V rámci vývoje poptávky přibyla od roku 1995 i auditorská činnost prováděná pro podniky, územně samosprávní celky, příspěvkové a neziskové organizace..


Kromě sídla a kanceláře v Brně má společnost kancelář v regionu Českomoravské vysočiny, v Humpolci..

Společnost  dává přednost trvalému vztahu k zákazníkovi, což vytváří svojí nabídkou na principu komplexní obsluhy managementu. Spolupracuje rovněž s renomovanými institucemi a jejich odborníky (Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Hospodářská komora ČR, VUT Brno, ad.) .

Společnost  je zapsána v seznamu auditorských firem Komory auditorů ČR  a má Oprávnění č.188 (www.kacr.cz).

Společnost je držitelem koncese č.j. K/17734/01 pro Oceňování majetku pro věci movité a podnik. Reprezentant společnosti je zároveň i soudním znalcem v tomto oboru.

Aktuálně poskytuje svým klientům praktické služby v oblasti účetních, daňových a finančních operací, zakládání a transformace firem, oceňování podniků a jejich částí, projekce účetních systémů, podnikatelských záměrů a strategických plánů. Provádí audity účetních závěrek, účetního a ekonomického řízení v různých úrovních a kategoriích.

                               Ing.Pavel Malimánek   jednatel společnosti, auditor, soudní znalec