Poradenství

Společnost TEMPO – českomoravská auditorská s.r.o. působí v oblasti ekonomického, organizačního, účetního poradenství od svého založení v roce 1990.
Společnost v zájmu prohlubování účinnosti těchto poradenských služeb je členem institucí podporujících tuto činnost:

  • Svaz účetních
  • Hospodářská komora ČR


Předmět poradenské činnosti realizuje společnost ve velkých, středních a převážně malých podnicích, u fyzických osob –podnikatelů (OSVČ),územních samosprávních celků (města, obce) a jimi zřízených organizací, neziskových organizací.

Výběr z oblasti poradenských služeb:

a)    Poradenské služby pro osoby připravující se na zahájení podnikání a malé a střední podnikatele ve fázi zakládání a zahájení podnikatelské činnosti (0 – 2 roky) je především zaměřena na:
•    podnikatelské minimum,
•    přípravu podnikatelského plánu,
•    hygienu provozu a práce,
•    základy práva a účetnictví včetně daní,
•    základy finančního řízení podniku, tvorbu cen.
b)    Poradenské služby pro podniky ve fázi zakládání a zahájení podnikání, rozvoje a růstu při zkvalitňování managementu a zvyšování konkurenceschopnosti je především zaměřena na:
•    certifikaci, řízení kvality, ochranné známky,
•    řízení lidských zdrojů,
•    výběr spolupracovníků, výběrová a přijímací řízení,
•    marketing, marketingové plánování, strategie,
•    systémy plánování, finanční analýzy a řízení firmy,
•    platební nástroje,
•    základy a rozvoj vnitropodnikového řízení,
•    optimalizační systémy rozvoje,
•    přípravu a řízení výroby a služeb,
•    ocenění podniku, prodej podniku,
•    ukončení podnikání,

V rámci zásady komplexní obsluhy klientů zabezpečuje výše uvedené poradenství společnost buď vlastními kvalifikovanými pracovníky, nebo spolupracujícími externími odborníky na vybrané oblasti.

Kromě výše uvedeného portfolia poradenských služeb poskytuje společnost poradenství v rámci účetnictví, projektů informačního systému účetnictví s možností ověření účetních závěrek auditem (viz Audit dle zákona)

S výhodou, k  získání komplexní poradenské odbornosti je využívána síť spolupraciujících expertů z jiných obdobných poradenských a informačních center.

V rámci výše uvedených aktivit společnost získala a využívá zkušenosti z oblastí určení ekonomických pozic firem za účelem nacházení vnitřních rezerv na zlepšení těchto pozic firem v konkurenčním prostředí. Jedná se o analýzy typu Benchmarking, Integrační audit ad.